OGDD, Onze Generatie Draait Door, Wageningen, zaterdag, 27 oktober 2018, 29 december 2018, uitgaan, swingfeest, dansfeest, swingen
Kind in Benin goed doel OGDD
Kind in Benin Naaiatelier goed doel OGDD
Kind in Benin Familiehuis goed doel OGDD

DANSEN VOOR HET GOEDE DOEL

We hebben als OGDD DJ's geen winstoogmerk. Voor ons is OGDD hobby. Onze enige inkomsten bestaan uit entreegelden (doorgaans €5,00). Wat we overhouden na dekking van de onkosten (zaalhuur, huur geluid en licht, hosten website, posters, kaarten e.d.) ) zal worden overgemaakt naar een goed doel in de derde wereld zoals tot eind 2023  V!VE l’Initiative voor meisjes en vrouwen in Burkina Faso, Mali en Ghana. Uit onze inkomsten sinds 2017 hebben wij  € 1750 als gift overgemaakt aan deze stichting.  Vanaf het Top 2000 dansfeest in 2023 is ons goede doel in Afrika Kind in Benin. Naar deze stichting is in dit jaar 2024 € 1100 overgemaakt om lokale projecten in het West Afrikaanse Benin te ondersteunen. 

De initiatiefnemers van deze stichting Herma Darmstadt en Niek Nicolaes hebben wij (OGDD dj Wiebe en zijn vrouw Tonnie) leren kennen op het Afrika festival in Herthme. Daar verkopen zij o.a. allerlei  producten die leerlingen van de door hen ondersteunde naaiateliers maken van restjes stof. We zijn bevriend met hen geraakt en hebben het plan om in augustus 2024 Benin en ook hun projecten te bezoeken. Er is dus een persoonlijke betrokkenheid ontstaan met ons goede doel.  Herma is ook een getalenteerde fotografe. Zij heeft een eigen website met veel foto's uit Afrika. Zie bijvoorbeeld haar portretfoto's en Afrikaanse series. Klik hiervoor  op de volgende link: Herma Darmstadt Fotografie. De stichting Kind in Benin ondersteunt de volgende projecten:

NAAIATELIER

In het naaiatelier van Gratien Gbaguidi krijgen kansarme jongeren de gelegenheid om het vak van kleermaker te leren. Na afronding van hun 3-jarige opleiding krijgen zij een naaimachine om een eigen atelier te starten. In Benin is het niet ongebruikelijk dat ateliers hoge bedragen vragen als leerlingen het vak willen leren. Vervolgens werkt de leerling drie jaar zonder vergoeding voor de baas en moet ook nog flink bijbetalen om een diploma te ontvangen. Kleermaker Gratien Gbaguidi en onderwijzer Romain Alapini trokken zich het lot aan van de vele jongeren die zonder school, werk of opleiding rondhangen en weinig uitzicht hebben op een zelfstandig bestaan. Januari 2023 hebben weer 44 jongeren een diploma met een startpakket ontvangen, zodat ze een begin kunnen maken om een eigen atelier te starten.

FAMILIEHUIS LA SOLIDARITÉ

Familiehuis La Solidarité is een kleinschalige woongemeenschap in het dorpje Kenouhoué in het zuiden van Benin. Gilbert en zijn vrouw Antoinette wonen er sinds 2015 samen met ongeveer vijfentwintig kinderen van 4 tot 18 jaar. De kinderen hebben allemaal dezelfde bijzondere achtergrond: het waren bruiden van de vodun (voor meer info klik op de blauwe woorden), kinderen die om uiteenlopende redenen soms jarenlang onder vaak primitieve omstandigheden waren opgesloten in een vodunklooster om te worden opgeleid tot priester of priesteres.
Gilbert voelt zich als kinderrechten advocaat en vodunman erg betrokken bij deze kinderen en ziet het als zijn taak om hun tijd in het klooster tot een minimum te beperken. Zodra hun opleiding is afgerond, mogen de kinderen terug naar hun ouders. Voor de kinderen die hun ouders verloren hebben en die geen veilig thuis hebben om naar terug te keren, heeft Gilbert het familiehuis La Solidarité opgericht.
Gilbert blijft zijn best doen om, wanneer hij de situatie acceptabel vindt, kinderen alsnog bij hun familie terug te plaatsen. Mede daardoor blijft het familiehuis kleinschalig en wonen er zelden meer dan vijfentwintig kinderen. Het is een hechte woongemeenschap die goed is geïntegreerd in het dorpje Kenouhoué.  Alle kinderen gaan naar school of volgen een beroepsopleiding. Hoewel het familiehuis officieel erkend is door de Beninse overheid krijgt het geen financiële steun. De eindjes worden aan elkaar geknoopt met een deel van het salaris van Gilbert dat hij als kinderrechten  advocaat in dienst van de overheid ontvangt (€300 per maand) en met incidentele giften vanuit de gemeenschap. Dit was echter niet voldoende en er waren altijd wel schulden bij marktvrouwen of de school.

Dankzij Kind in Benin is de situatie drastisch verbeterd. Er is inmiddels stromend water en elektriciteit. Het familiehuis is schuldenvrij en de maandelijkse uitgaven voor voeding kunnen worden betaald uit de inkomsten van de verkoop van water, elektriciteit (het opladen van mobieltjes), de producten van de drie hectare landbouwgrond en moestuin en de opbrengst van de maismolen. Bijkomend voordeel is de werkgelegenheid die het familiehuis met al deze activiteiten biedt aan mensen uit het dorp.

Het familiehuis ontvangt nog elke maand 230 euro als bijdrage aan de kosten van levensonderhoud van de kinderen. Dankzij de landbouwgrond en de moestuin wordt veel voedsel zelf verbouwd. Een deel daarvan wordt verkocht en uit de opbrengst is inmiddels een aardige veestapel opgebouwd van varkens, geiten, kippen, eenden en schapen. Deze veestapel fungeert ook als spaarpot van waaruit onvoorziene uitgaven of reparaties betaald kunnen worden.